Implantación de Ticketbai - Batuz

07/06/2021

El nostre software Euromus ja es compatible amb Ticketbai - Batuz i està integrat en les noves versions del programa.


Totes les persones físiques i jurídiques que exerceixin activitat econòmica en el País Basc hauran d’utilitzar un software de facturació que compleixi amb els requisits tècnics que publiquen.

CCALGIR ja som proveïdors homologats i estem inscrits en el Registre de Software Garante de Facturación TicketBAI - BATUZ